MOTESPRISET Vit Web 2019

De bästa av de bästa har chans att vinna Svenska Mötespriset 2019!

Syftet med Svenska Mötespriset är att skapa en känsla av stolthet och delaktighet bland Svenska Mötens medlemmar och inspireras till att lära av varandra. Vi vill också belysa våra medlemmars hållbarhetsarbete och skapa en positiv uppmärksamhet för mötesbranschen.

De sju klasserna där våra medlemmar har chans att vinna i är:

– Årets Mötesrum
– Årets Nytänkare
– Årets Miljöinitiativ
– Årets Mötesplats
– Årets Medlem
– Årets Mötesbokare
– Årets Slussare

Till Årets MötesrumÅrets Nytänkare och Årets Miljöinitiativ nominerar sig våra medlemmar själva.

Årets Mötesrum

Priset går till den anläggning som har det mest funktionella eller mest nyskapande mötesrummet bland Svenska Mötens anläggningar. Extra vikt läggs vid hur rummet ger en bättre effekt av kundens möten.

Kriterier:
– Är miljön i mötesrummet funktionell, kreativ och/eller nytänkande?
– På vilket sätt möter rummet kundens behov och önskemål?
– Finns det någon särskild teknik, service eller utrustning i rummet?

Nominering:
Anläggningarna nominerar sig själva (se nedan) och skickar in en kort motivering samt bilder/filmer. Beskriv hur rummet ger en bättre effekt för kundernas möten! En jury bestående av Visitas vd Jonas Siljhammar, Svanens vd Ragnar Unge, mötesevangelisten Micke Darmell, samt Svenska Mötens ledningsgrupp väljer ut tre finalister och en vinnare bland de inkomna bidragen. Senast den 15 mars 2019 behöver vi din nominering. Vinnaren presenteras den 13 maj 2019 på Marstrand Havshotell.

Årets Nytänkare

Priset går till den anläggning som gjort något nytt eller nyskapande under året. Det kan till exempel vara en kreativ kampanj, en stor nysatsning, lansering av en ny service eller ett nytt koncept.

Kriterier:
– Hur nytänkande känns initiativet?
– Hur stor är kundnyttan?
– Vad har initiativet lett till eller resulterat i?

Nominering:
Anläggningarna nominerar sig själva (se nedan) och skickar in en kort motivering samt bilder/filmer. En jury bestående av Visitas vd Jonas Siljhammar, Svanens vd Ragnar Unge, mötesevangelisten Micke Darmell, samt Svenska Mötens ledningsgrupp väljer ut tre finalister och en vinnare bland de inkomna bidragen. Senast den 15 mars 2019 behöver vi din nominering. Vinnaren presenteras den 13 maj 2019 på Marstrand Havshotell.

 Årets Miljöinitiativ

Priset går till den anläggning som jobbat bäst med miljöförbättringar enligt Svanens krav och utefter sina egna förutsättningar förbättrat sig allra mest under året. Det kan exempelvis vara att de har gjort besparingar på sin energiförbrukning, vattenförbrukning eller ökat sina ekologiska inköp.

Kriterier:
– På vilket sätt har anläggningen utmärkt sig?
– Hur stor energivinst ger initiativet eller besparing på miljön?
– Inspirerar initiativet andra att följa efter?

Nominering:
Anläggningarna nominerar sig själva (se nedan) och skickar in en kort motivering samt bilder/filmer. En jury bestående av Visitas vd Jonas Siljhammar, Svanens vd Ragnar Unge, mötesevangelisten Micke Darmell, samt Svenska Mötens ledningsgrupp väljer ut tre finalister och en vinnare bland de inkomna bidragen. Senast den 15 mars 2019 behöver vi din nominering. Vinnaren presenteras den 13 maj 2019 på Marstrand Havshotell.

Årets Mötesplats

Går till den anläggning som Svenska Mötens kunder röstar fram till Årets Mötesplats.

Kriterier:
Svenska Mötens kunder röstar fram sin favorit bland de nominerade anläggningar som under föregående år fått högst snittbetyg i kundenkäterna på de frågor som mäter den övergripande kundnöjdheten inklusive rekommendationsbenägenhet, vilja att återkomma till anläggningen samt den totala upplevelsen. Minst 10 svar i kundenkäten är kravet för att kunna bli utvald som nominerad. Vi ber våra kunder som bokat under 2018 att rösta fram sin favorit.

Nominering:
Svenska Mötens kunder röstar fram sin favoritanläggning till Årets Mötesplats bland de nominerade anläggningarna. De tre anläggningar som fått flest röster presenteras ett par veckor innan årsmötet, och vinnaren presenteras den 13 maj 2019 på Marstrands Havshotell.

Årets Medlem

Priset går till den medlemsanläggning som agerar som ambassadörer för Svenska Möten, har hög närvaro på våra träffar, engagerar sig i råd och utbildningar och både bidrar med och delar med sig av kunskap och inspiration för att Svenska Möten ska bli ännu bättre.

Kriterier:
Medlemsservice utser fem anläggningar som utmärkt sig under året och Svenska Mötens medarbetare röstar fram sin favorit bland de utvalda.

Nominering:
Anläggningarna nomineras av Svenska Mötens medarbetare. Tre nominerade anläggningar presenteras ett par veckor innan årsmötet, och vinnaren presenteras den 13 maj 2019 på Marstrand Havshotell.

Årets Mötesbokare

Den mötesbokare bland Svenska Mötens medlemsanläggningar som utmärkt sig på ett positivt sätt under året.

Kriterier:
– Hur snabbt återkopplar personen på offerter?
– Hur noga förberedda och genomtänkta är offerterna?
– Hur överträffar personen Svenska Mötens och kundens förväntningar?

Nominering:
Samtliga medarbetare på Innesälj, representerade i Svenska Mötes-juryn av innesäljchef Marianne Heidenberg, utser den mötesbokare bland Svenska Mötens medlemsanläggningar som utmärkt sig på ett positivt sätt under året. Vinnaren presenteras den 13 maj 2019 på Marstrand Havshotell.

Årets Slussare

Går till den dag- respektive logianläggning som slussat vidare flest bokningar till sina branchkollegor under året.

Kriterier:
Kategorin bygger på faktiska siffror och vinnaren är den dag- respektive logianläggning som slussat mest under året

Nominering:
De tre som slussat mest under året är nominerade i varje klass (dagkonferensanläggning samt logianläggning) presenteras några veckor innan årsmötet. Vinnarna presenteras den 13 maj 2019 på Marstrand Havshotell.

Nominera din anläggning!

De klasser du själv kan nominera din anläggning till är Årets Mötesrum, Årets Miljöinitiativ och Årets Nytänkare. Vi vill ha en kort motivering till varför du nominerar din anläggning tillsammans med bilder och gärna en video som juryn kan titta på och ta ställning till. Kriterierna i varje klass ser du ovan.

Vi behöver följande information från dig senast 15 mars 2019.

1. Vilken anläggning du nominerar
2. Vilken kategori du nominerar din anläggning till
3. En kort motivering till varför din anläggning ska vinna
4. Minst tre stycken bilder (och gärna en film) som illustrerar din nominering
5. Dina kontaktuppgifter

Nomineringen är stängd för 2019

Vem vann Svenska Mötespriset 2018?

Vem sitter i juryn?

Svenska Mötes-prisets jury består av:

Externa jurymedlemmar
Jonas Siljhammar, vd Visita
Ragnar Unge, vd Svanen
– Micke Darmell, Mötesevangelist

Svenska Möten
Sylvia Nylin, vd
Jannis Norén Karas, medlemschef
Pontus Esbo, försäljningschef
Bibi Rydbacken, marknadschef
Marianne Heidenberg, innesäljchef
– Jonas Ringvall Fäldt, ekonomichef

Presskontakter 

Sylvia Nylin
Vd Svenska Möten
sylvia.nylin@svenskamoten.se
073-745 3075

Bibi Rydbacken
Marknadschef Svenska Möten
bibi.rydbacken@svenskamoten.se
070-896 18 11