Svenska Mötespriset 2018

De bästa av de bästa har chans att vinna Svenska Mötespriset 2018!

Syftet med Svenska Mötespriset är att skapa en känsla av stolthet och delaktighet bland Svenska Mötens medlemmar och inspireras till att lära av varandra. Vi vill också belysa våra medlemmars hållbarhetsarbete och skapa en positiv uppmärksamhet för mötesbranschen.

De sju klasserna där anläggningarna har chans att vinna är:

– Årets Mötesrum
– Årets Nytänkare
– Årets Miljöinitiativ
– Årets Mötesplats
– Årets Medlem
– Årets Mötesbokare
– Årets Slussare

Till Årets MötesrumÅrets Nytänkare och Årets Miljöinitiativ har våra medlemmar nominerat sig själva.

Årets nomineringar presenteras här >>

Årets Mötesrum

Priset går till den anläggning som har det bästa, snyggaste, mest kreativa eller mest nyskapande mötesrummet bland Svenska Mötens anläggningar

Kriterier:
– Är miljön i mötesrummet kreativ och/eller nytänkande?
– På vilket sätt möter rummet kundens behov?
– Finns det någon särskild teknik, service eller digitalisering i rummet?

Nominering:
Anläggningarna nominerar sig själva (se nedan) och skickar in en kort motivering samt bilder/filmer. En jury bestående av Visitas vd Jonas Siljhammar, Svanens vd Ragnar Unge, mötesevangelisten Micke Darmell, samt Svenska Mötens ledningsgrupp väljer ut tre finalister och en vinnare bland de inkomna bidragen. Senast den 1 mars behöver vi din nominering. Vinnaren presenteras den 7 maj 2018.

Årets Nytänkare

Priset går till den anläggning som gjort något nytt eller nyskapande under året. Det kan till exempel vara en kreativ kampanj, en stor nysatsning, lansering av en ny service eller ett nytt koncept.

Kriterier:
– Hur nytänkande känns initiativet?
– Hur stor är kundnyttan?
– Vad har initiativet lett till eller resulterat i?

Nominering:
Anläggningarna nominerar sig själva (se nedan) och kan även nomineras av Svenska Mötens medarbetare. En jury bestående av Visitas vd Jonas Siljhammar, Svanens vd Ragnar Unge, mötesevangelisten Micke Darmell, samt Svenska Mötens ledningsgrupp väljer ut tre finalister samt en slutgiltig vinnare. Senast den 1 mars behöver vi din nominering. Vinnaren presenteras den 7 maj 2018.

 Årets Miljöinitiativ

Priset går till den den anläggning jobbat bäst med miljöförbättringar enligt Svanens krav och utefter sina egna förutsättningar förbättrat sig allra mest under året. Det kan exempelvis vara att de har gjort besparingar på sin energiförbrukning, vattenförbrukning eller ökat sina ekologiska inköp.

Kriterier:
– På vilket sätt har anläggningen utmärkt sig?
– Hur stor energivinst ger initiativet eller besparing på miljön?
– Inspirerar initiativet andra att följa efter?

Nominering:
Anläggningarna nominerar sig själva (se nedan) och skickar in en kort motivering tillsammans med eventuella bilder/filmer till Svenska Möten. En jury bestående av Visitas vd Jonas Siljhammar, Svanens vd Ragnar Unge, mötesevangelisten Micke Darmell, samt Svenska Mötens ledningsgrupp väljer ut tre finalister och en slutgiltig vinnare som annonseras under årsmötet den 7 maj 2018. Senast den 1 mars behöver vi din nominering.

Årets Mötesplats

Går till den anläggning som Svenska Mötens avtalskunder röstar fram till Årets Mötesplats.

Kriterier:
Svenska Mötens kunder får rösta fram sin favorit bland de nominerade anläggningar som under föregående år fått högst snittbetyg i kundenkäterna på de frågor som mäter den övergripande kundnöjdheten inklusive rekommendationsbenägenhet, vilja att återkomma till anläggningen samt den totala upplevelsen.

Nominering:
Svenska Mötens avtalskunder röstar fram sin favoritanläggning till Årets Mötesplats bland de nominerade anläggningarna. De tre anläggningar som fått flest röster presenteras ett par veckor innan årsmötet, och vinnaren presenteras den 7 maj 2018.

Årets Medlem

Priset går till den medlemsanläggning som agerar som ambassadörer för Svenska Möten, har hög närvaro på våra träffar, engagerar sig i råd och utbildningar och både bidrar med och delar med sig av kunskap och inspiration för att Svenska Möten ska bli ännu bättre.

Kriterier:
Medlemsservice utser fem anläggningar som utmärkt sig under året och Svenska Mötens medarbetare röstar fram sin favorit bland de utvalda.

Nominering:
Anläggningarna nomineras av Svenska Mötens medarbetare. Tre nominerade anläggningar presenteras ett par veckor innan årsmötet, och vinnaren presenteras den 7 maj 2018.

Årets Mötesbokare

Den mötesbokare bland Svenska Mötens medlemsanläggningar som utmärkt sig på ett positivt sätt under året.

Kriterier:
– Hur snabbt återkopplar personen på offerter?
– Hur noga förberedda och genomtänkta är offerterna?
– Hur överträffar personen Svenska Mötens och kundens förväntningar?

Nominering:
Samtliga medarbetare på Innesälj, representerade i Svenska Mötes-juryn av innesäljchef Marianne Heidenberg, utser den mötesbokare bland Svenska Mötens medlemsanläggningar som utmärkt sig på ett positivt sätt under året. Vinnaren presenteras på Svenska Mötens årsmöte den 7 maj 2018.

Årets Slussare

Går till den dag- respektive logianläggning som slussat vidare flest bokningar till sina branchkollegor under året.

Kriterier:
Kategorin bygger på faktiska siffror och vinnaren är den dag- respektive logianläggning som slussat mest under året

Nominering:
De tre som slussat mest under året är nominerade i varje klass (dagkonferensanläggning samt logianläggning) presenteras några veckor innan årsmötet. Vinnarna presenteras under Svenska Mötens årsmöte den 7 maj 2018.

Nominera din anläggning!

De klasser du själv kan nominera din anläggning till är Årets Mötesrum, Årets Miljöinitiativ och Årets Nytänkare. Vi vill ha en kort motivering till varför du nominerar din anläggning tillsammans med bilder och gärna en video som juryn kan titta på och ta ställning till. Kriterierna i varje klass ser du ovan.

Vi behöver följande information från dig:

1. Vilken anläggning du nominerar
2. Vilken kategori du nominerar din anläggning till
3. En kort motivering till varför din anläggning ska vinna
4. Minst tre stycken bilder (och gärna en film) som illustrerar din nominering
5. Dina kontaktuppgifter

Vem sitter i juryn?

Svenska Mötes-prisets jury består av:

Externa jurymedlemmar
Jonas Siljhammar, vd Visita
Ragnar Unge, vd Svanen
– Micke Darmell, Mötesevangelist

Svenska Möten
Sylvia Nylin, vd
Jannis Norén Karas, medlemschef
Pontus Esbo, försäljningschef
Bibi Rydbacken, marknadschef
Marianne Heidenberg, innesäljchef
Karolina Filipsson, ekonomichef

Vem vann Svenska Mötespriset 2017?

Presskontakter 

Sylvia Nylin
Vd Svenska Möten
sylvia.nylin@svenskamoten.se
073-745 3075

Bibi Rydbacken
Marknadschef Svenska Möten
bibi.rydbacken@svenskamoten.se
070-896 18 11