Om hållbara möten på bloggen

Läs mer om klimatsmarta och hållbara möten. Det är inte bara miljömedvetenhet och klimatsmarta val som hållbara möten handlar om. Lika viktigt är det att redan i planeringsfasen ta hänsyn till alla deltagare.