Inga sparade anläggningar!
Slösmöten

Vi slänger bort 4 veckor på slösmöten varje år

– från den 3 december kan vi lika gärna ta ledigt!

Vi lägger fyra veckor per person och år på slösmöten – ineffektiva möten utan syfte och mål. Ännu mer om du är chef. Det kostar 170 miljarder – nästan tre gånger så mycket som sjukfrånvaron* – och är en frustration hos de anställda som upplever att de slösar bort sin tid.

En undersökning** från Svenska Möten visar att hela 50 procent av alla möten upplevs som ineffektiva, vilket innebär att vi slänger bort fyra veckor per person och år i slösmöten. Dessa kostar 170 miljarder kronor bara i lönekostnad varje år och motsvarar 240 000 arbetsår.

Trots det saknar varannan arbetsgivare spelregler för möten. Fyra av tio menar att möten hos dem styrs av tradition och slentrian, inte tydliga behov, och lika många att de tar mer energi än de ger.

– Slösmöten är riktiga tjuvar; de stjäl pengar från företagen, framgång från chefen och energi av de anställda. Att sätta tydligt syfte och mål samt utvärdera sina möten, på samma sätt som man utvärderar resultaten av allt annat vi lägger värdefull arbetstid på, ger snabbt en bättre möteskultur på företaget, säger Sylvia Nylin, vd Svenska Möten.

En grupp utmärker sig i undersökningen
Organisationer med tydliga spelregler för sina möten, löpande mötesutvärderingar och där möteskulturen är en prioriterad fråga på ledningsnivå visar dubbelt så höga betyg i undersökningen. Åtta av tio tjänstemän på dessa företag säger att deras möten är väl förberedda, nio av tio att de har tydliga mål och att det är tydligt vad som beslutas.

Här kommer tre konkreta tips för hur du kan förbättra ditt nästa möte. 
1. Sätt alltid ner varför ni ska träffas och vad ni ska ha åstadkommit när mötet är klart, alltså syfte och mål.
2. Förbered dig själv och de du kallat till mötet. Maila agenda, underlag och instruktioner om vad som förväntas av mötesdeltagarna i god tid inför mötet.
3. Var tydlig med att du leder mötet, och ta ansvar för att agenda och utsatt tid hålls.

Extratips: Avsluta alltid mötet med en kort uppföljning. Det enklaste sättet att förbättra kvaliteten på era möten är att fråga deltagarna vad som kan göras bättre nästa gång – och såklart också justera efter given feedback, det framgick tydligt i Svenska Mötens undersökning.

För mer information kontakta:
Praktisk info, bilder etc: Linda Bühlmann, linda@amazingalice.se, tel. 070-790 58 88
Intervju: Sylvia Nylin, vd Svenska Möten, sylvia.nylin@svenskamoten.se tel. 070- 745 30 75

* Undersökning Idéer för livet/Skandia 2017, bl.a. presenterad här: bit.ly/kostnadersjukskrivning
** En kartläggning av möten och möteskultur i svenska organisationer. Webbundersökning, Norstats internetpanel. 23-31 maj 2017, 1 047 yrkesarbetande tjänstemän i svenska organisationer med minst 20 anställda som deltar i interna möten. Länk till hela undersökningen >>

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *