Inga sparade anläggningar!
Frågor & svar

TEST! Hur kreativ är din arbetsplats?

Kreativitetsforskaren Farida Rasulzada har gjort ett stort antal studier som alla pekar åt samma håll: det lönar sig att bejaka de anställdas kreativitet. Medarbetarnas kreativa kraft kan vara ett företags största tillgång, menar hon. Testa hur bra din arbetsplats är på att ta tillvara på din kreativa förmåga.

Besvara frågorna med ett Ja eller Nej, svaren tolkar du sedan i nyckeln här nedan.

1. Uppmuntras du att vara kreativ och komma med nya idéer på jobbet?
2. Vågar du och dina kollegor ta initiativ även om resultatet är ovisst?
3. Är det tillåtet att misslyckas på din arbetsplats?
4. Upplever du atmosfären på din arbetsplats som levande och händelserik?
5. Känner du att det finns utrymme för humor och skratt på din arbetsplats?
6. Lyssnar din chef på dig? Är det dialog snarare än monolog som förs?
7. Har du tid att tänka ut nya idéer?
8. Har du och dina kollegor möjlighet att göra er hörda när det gäller hur företaget leds och utvecklas
9. Använder ni ett uppmuntrande språk på arbetsplatsen?
10. Uppmuntras du till att samarbeta med andra?

Så här tolkar du svaren:


0–3 Ja: Du får antagligen inte utrymme för din kreativitet.

Exempel på företag: Företag som verkat länge på en statisk marknad utan hotande konkurrens, vilket kan leda till att företaget saknar förmåga att med kreativitet anpassa sig till förändringar.

Åtgärd: Sök hjälp! Ladda till exempel ner Faridas avhandling på www.farida.se och ge den till ledningen. Om det inte blir bättre– byt jobb!


4–6 Ja: Inte ett superkreativt företag men har rätt förutsättningar att bli det!

Exempel på företag: Antagligen värderar man inte personalens kreativa förmåga. Orsaken är ofta i att man har lämnat det kreativa etableringsstadiet och gått in i ett stabilare stadium där energin läggs på organisationen. Åtgärd: Arbeta på de punkter där du har svarat Nej och förstärk de där du har svarat Ja.


7–10 Ja: Du befinner dig antagligen i en organisation som kan prestera superkreativa resultat.

Exempel på företag: Personalen ges tid att vara kreativa och företaget attraherar ännu fler kreativa personer, som till exempel Google. Företaget kan snabbt anpassa sig till förändring och det kan skapa innovativa lösningar som till exempel Apples iPhone. Stämmer detta med ditt företag?

Åtgärd: Sprid ryktet och rekrytera fler kreativa talanger som inte får utrymme hos de företag som endast fått 0–6 Ja. Fokusera er kreativitet på att uppnå ännu bättre resultat, och belöna personalen ännu mer, så ökar både välmående och resultat.

Läs mer om kreativitet och hela intervjun med Farida Rasulzada i det senaste numret av vårt magasin här>>

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Möteskulturtest

TEST! Hur mår möteskulturen på ditt företag?

Undersökningar visar att vi svenskar tillbringar ungefär två dagar i veckan i möten och ännu mer om du är chef. Hälften av denna tid är ineffektivt använd! Hur mår möteskulturen på ditt företag? Ta vårt test! 1) Är din energinivå högre efter era möten än innan? 2) Vet du vid varje möte varför du är […]

TEST! Vilken mötestyp är du?

Logikern, faktasuktaren, reflektionisten, möjlighetsvisionären, den handlingsorienterade och den människoorienterade – sex olika personlighetstyper som alla upplever ett möte på olika sätt. Genom att ha en tydlig målsättning med mötet och ta reda på vilka personligheter som medverkar, optimeras inte bara tiden utan även mötet. Uttråkade, förvirrade eller stressade mötesdeltagare behöver inte vara resultatet av ett […]