Inga sparade anläggningar!
Frågor & svar

Svenska Mötens Trendrapport 2019

Etik och hållbarhet. Unika upplevelser och att stressa av. Meningsfullt innehåll och mångkultur. Det är några av nyckelbegreppen i Svenska Mötens Trendrapport 2019.

ATT FÖRSTÅ TRENDER är nödvändigt för att kunna hantera den ständigt föränderliga värld där vi arbetar och utvecklas. Trender kan vara strategiska verktyg för att hantera vår verklighet, eller snarare våra olika verkligheter, den fysiska och den mediala, den inre, den drömda, den önskade och den nödvändiga – allt hänger ihop. Eftersom trender är så viktiga som vägvisare för mötesbranschen ger Svenska Möten årligen ut en stor trendrapport. Med utgångspunkt i de djupare globala förändringarna, som kan vara i 20 eller 200 år och påverka samhällets alla sektorer, identifierar Svenska Möten ett antal färska, snabba och växande trender med stor betydelse för mötesbranschen. De globala förändringarna kallas i rapporten »megatrender«, och är demografiska och ekonomiska skiften som växer in i vardagslivet under långa tidsrymder.

Svenska Möten listar fem megatrender som påverkar mötesbranschen. Utifrån dessa megatrender har vi i årets rapport observerat och definierat sju starka och kommande här- och nutrender med stor potential att påverka branschen.

1. GEOPOLITISK ORO.
Den internationella storpolitiken och inhemska motsättningar ger otrygghet och polarisering. Förtroendekapital blir allt viktigare att vårda.

2. EXPONENTIELL UTVECKLING.
Teknologisk utveckling av AI, nanoteknik och genteknik ger nya följder för individen i samhället.

3. TRANSFORMATIONSEKONOMIN.
Individens och konsumentens självbestämmande och autonomi blir allt mer tydlig. Konsumtionen är inte passiv utan visar vår etiska, politiska och sociala profil, inte minst miljömässigt.

4. SUPERGLOBALISERING.
54 procent av mänskligheten bor i städer. 2050 väntas siffran ha ökat till 62 procent i Afrika och 90 procent i Latinamerika. Det uppstår spänningar mellan stad och land, men också inom de väldiga segregerade stadslandskapen.

5. HÅLLBARHET +.
Miljö­ och klimatfrågor har etablerats och nu vrids fokus mot social hållbarhet och samhällsansvar.


Utifrån ovan megatrender har vi identifierat 7 starka och kommande här- och nutrender för 2019.

Ledare sökes

I SAMTIDSORON SÖKER VI FÖREBILDER. Nu höjs medborgarnas förväntningar på företagsledare, varumärken och influencers att ta ställning i miljöfrågorna, både sociala och miljömässiga. Trendrapporten är skarp: »Det är nu tjänstefel av en vd att inte ta ledarskap inom hållbarhet.« Att ta etisk ställning blir mainstream. Alla företag förväntas ha ett synligt samhällsperspektiv och leda vägen i samhällsfrågor och inte bara i sin egen affär. Företagen ska inte invänta statliga direktiv utan ta ledningen och agera självständigt. En svensk studie visade att 81 procent av de tillfrågade anser att företagen själva ska ansvara för sin miljöpåverkan. Polariseringen i samhället skapar en tydligare skillnad mellan »gott« och »ont«. Att ta ansvar för framtiden är att befinna sig i centrum, på rätt sida. Utan detta väljs varumärket bort. Kraven ställs framför allt av yngre generationer, som enkelt väljer bort varumärken på grund av tveksam etik och opassande ståndpunkt.

Andelen »belief driven buyers« – idéburna konsumenter – är nu 64 procent globalt, och den siffran ökar stadigt.


Klimatbudgetering

DET ÄR DAGS ATT VAKNA UPP. Megatrenden »Håll barhet +« driver fram kontroll över vår miljöpåverkan. Klimatbudget är nästa steg för att själv göra skillnad i vardagen. Smarta tjänster, appar och andra tjänster gör det enkelt att hålla koll. Karma-appen, som synliggör matsvinn, och One Planet Plate, som ger mattips så att vi äter inom ramen för vad vår jord kan producera, är två exempel på klimatsmarta tjänster med framtidskraft. Max klimatpositiva hamburgare är en annan pionjär. Är de vegetariska är de rena framtidsmaten. Banktjänster lanseras som mäter klimatavtrycket på de köp som görs med ditt kort och kopplar det till klimat kompensation. »Flygskam« begreppet breder ut sig. På Instagramkontot Aningslösa influencers bevakas och klimatberäknas kända influencers flygvanor och miljöbelastning. Den typen av rak opinionsbildning i miljöfrågor kommer att öka. Vi har råd att klimatkompensera när vi flyger. Det är dessutom möjligt för företag att via en prejudicerande dom dra av sin klimatkompensation om den ingår i marknadsföringen av företagets produkter. All kommunikation och tjänster som förtydligar, kommunicerar och förenklar minskad klimatpåverkan blir attraktiva. Det har aldrig varit hetare att åka tåg, aldrig varit enklare att välja rätt miljömässigt.

Miljö och klimat blir allt mer centrala frågor i mötesbranschen.


Komma bort

EN AKTIV PAUS BLIR ALLT VIKTIGARE. Att ständigt vara uppkopplad har två sidor. Det är effektivt och roligt men samtidigt stressande. Till slut lakas vi ur och tappar lusten. Vardagen är fylld av ettriga små måsten och krav, ofta från andra. Att få bryta vardagen, lämna infobruset och »komma bort« och »byta värld« är en stark trend i mötesbranschen i dag. Eskapism är magnetiskt. Konferensen ska vara något bortom det vanliga, en annorlunda plats, gärna laddad med storytelling, historia, natur och intressanta nördigheter. Vanliga frågor inför en konferens, som restid och bra kommunikationer, minskar i betydelse. Resmålet har mindre vikt än kvaliteten i upplevelsen. Konferera i ett ångkraftverk i Västerås, i Ivar Kreugers Tändstickspalatset eller på en vingård i Skåne. Se något nytt och annorlunda – och dina tankar påverkas på nya sätt. Kreativiteten vi alla jagar eldas på av udda konferensmiljöer. Själva mötesrummen är viktiga. En spännande miljö ger spännande tankar.


Reningsbadet

HÄLSOTRENDEN BLIR ALLT TYDLIGARE. Genom aktiviteter och matupplevelser vill vi gå rätt väg också på konferensen. Viktigt är forskningens nya resultat inom näringslära. Aha-upplevelsen är essentiell. Bakgrunden är det moderna arbetslivets stress. Sjukskrivningarna för utmattningssyndrom har sexdubblats på ett decennium. 96 procent av alla anställda på myndigheter anser att den höga arbetsbelastningen är ett problem. Stora studier kopplar storstädernas dåliga luft till psykisk ohälsa. Efterfrågan ökar på naturbaserade aktiviteter i samband med konferenser. Vandringar, »skogsbad«, spa, ut i naturen, sänk hastigheten i livet, låt hjärtat slå lugnare. Det är viktigt att kunna erbjuda närhet och fantasi kring träningsmöjligheter och natur. Biofilisk design kombinerar inredning med växter, miljöer som upplevs som lugnande och produktiva. Kraven på hälsosam mat och intresset för kvalitativa alkoholfria drycker ökar. Den blaskiga lättölens och sockerdrickans era är utdöd. Alkoholfria barer har etablerats i New York och London. »Varför ska umgänge alltid ske på bekostnad av din hälsa?« frågar sig Redemption Bar i Notting Hill och Shoreditch. Samma sak med konferenserna. Vi vill komma därifrån friskare, inspirerade, med nya insikter.

Vandringar, »skogsbad«, spa, ut i naturen, sänk hastigheten i livet, låt hjärtat slå lugnare.


Mötesmedvetna

INNEHÅLL ÄR ALLT. Nu investeras det i kvalitativa möten, där ledningsgrupperna deltar. Konferensen ska vara meningsfylld. Digitaliseringens snabba innehåll driver fram en ny nivå på konferensernas laddning. Deltagarnas tid och engagemang ska inte slarvas bort på »slösmöten«. Kvalificerade former av möten kräver kunskap från mötesbranschen. Det finns nya sätt att stärka och engagera personal och arbetsgrupper, som innovationsmöten och relationsskapande möten. Rådgivning om detta blir allt viktigare. Högre krav på meningsfullhet ställs framför allt av yngre medarbetare. Öppenhet och transparent företagskultur ska gestaltas av konferensens form och innehåll. Vi vill vara aktiva. Antalet bokade aktiviteter hos Svenska Möten har ökat med 23 procent. Företagsledningarna vill visa framfötterna och driver fram högre och mer inspirerande kvalitet. Konferensanläggningarna behöver kunna möta denna tendens.

Växter inomhus påverkar oss positivt, liksom välbyggda, närproducerade möbler utan stora miljöavtryck.


Talanginnovation

DET RÅDER KOMPETENSBRIST i mötesbranschen men inflödet av potentiella medarbetare är stort. Det gäller att hitta och integrera kompetens som är dold bakom språkbarriärer och fördomar, och för det krävs nytänkande, innovation och annorlunda rekrytering. Tänk nytt, tänk individ, drivkraft och personlighet framför formell kompetens. Samarbeten med nysvenskar öppnar för kulturutbyte och ömsesidigt lärande, och språket är nyckeln. Flera anläggningar satsar nu på språkhjälp och integrationsprojekt. Det är viktigt med uppsökande verksamhet, mingel och närvaro på nya arenor för att få kontakt och öppna för långsiktiga samarbeten i den passionsdrivna mötesbranschen. Goda exempel är Högbo Brukshotell, som skapar jobb i sina trädgårdsodlingar, och Nääs Fabriker och Yasuragi, som har anordnat SFI-språkutbildning för sin personal.


Självstyrning

MEGATRENDERNAS NYA TEKNIK och ökade personliga autonomi färgar av sig på beslutsprocesser och organisationer. Självorganisering är ett framväxande fält. Vi är individer och vi vill bestämma själva. Alla vill och alla kan. Det talas nu allt oftare om »inre ledarskap« med självstyrning, självledarskap och självorganisering. Det handlar om nytänk i mindre celler, små intelligenta enheter i den stora helheten. Ökad transparens och decentralisering i stället för hierarkier. Du behöver ingen chef som curlar dig och hänger över axeln och tar dina ansvarsbeslut. Tänk frilans och laganda. Du och företaget har ett mål. Hur du och din grupp uppnår det och organiserar arbetet löser ni själva. Självledare har lättare att behålla fokus på sin verksamhet, sitt värde och syfte och kontrollen över det. I självstyre är det också enklare att se det egna ansvaret – och andras. En självledare signalerar trygghet. En självstyrande organisation arbetar närmare sin egen berättelse. Intresset i branschen är i stigande, inte minst i omsorgssektorn.

Självledare har lättare att behålla fokus på och kontroll över sin verksamhet, sitt värde och sitt syfte.

 

Svenska Mötens trendrapport i sin helhet? Ladda ner den här >>

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Kunskapsbanken

7 hållbarhetstrender inom möten och konferenser

Ofta när vi pratar hållbarhet är det lätt att snöa in sig på miljöfrågor som vad vi har på tallriken, hur vi tar oss till och från platser samt om huruvida klimatkompensation är bra eller dåligt. Det är så klart också viktigt. Dock glömmer vi ofta den sociala och den ekonomiska aspekten av vårt hållbarhetsarbete. […]

Att mötas utan appar

Vad händer med det mänskliga mötet när allt mer runt omkring oss digitaliseras? Vi samlade tv-journalisten Stina Dabrowski – som gjort en karriär av att intervjua världens makthavare – och den digitala entreprenören Arash Gilan, för ett samtal om gillasamhället, robotisering och generationsglapp. Det är sommar i Stockholm, solen glittrar i Mälaren och turister från […]

Vi botar din idétorka till konferensen

Rätt aktivitet under mötet eller konferensen förstärker mötets syfte, bygger teamkänslan, motiverar medarbetarna och gör mötet både meningsfullt och minnesvärt. Men vad ska du välja för någon aktivitet? Kanske är inte alla förtjusta i yoga eller ribbåt och sist bjöds det på matlagningskurs. Här kommer lite nyheter från våra medlemmar inom Svenska Möten. Hittar du […]

Res utan dåligt klimatsamvete – 5 tips som gör skillnad

Är du sugen på en resa men stoppas av klimatångest, eller kanske rädslan för klimatshaming? Kolla in checklistan som hjälper dig att säkra en mer klimatsmart resa så att du kan åka bort med ett grönt samvete. Den internationella turismen har fördubblats på bara 20 år. Vi svenskar flyger sju gånger mer än en genomsnittlig […]

Där havet möter vildmarken, på en klippa mitt i Kolmårdens urskog

Vildmarkshotellet har storrenoverat och lanserar nytt koncept med äventyr i fokus. Där havet möter vildmarken, på en klippa mitt i Kolmårdens urskog, reser sig Vildmarkshotellet. Med bara 50 meter från Kolmårdens djurpark, ett av Sveriges största besöksmål, har beläggningen av barnfamiljer varit hög på sommaren. Det gjorde att man beslutade sig för att göra en […]

Mötet med Magnus Carlson & Johanna Sandahl

Artisten Magnus Carlsons miljöengagemang växte efter förra årets skogsbränder. Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl har ägnat hela sitt yrkesliv åt klimatfrågan. Vi sammanförde dem för ett samtal om vad vi människor kan göra för att vända på utvecklingen. Det är lite ovant att vandra igenom Münchenbryggeriets lokaler dagtid. Den stora tegelröda byggnaden vid Söder Mälarstrand, där […]

Sommarens bästa poddavsnitt om möten och möteskultur

Här kommer våra bästa tips på poddavsnitt om möten och möteskultur. En blandning mellan inspiration, lärdomar och tips för dig som mötesbokare och mötesledare. Trevlig sommarlyssning! Har du fler tips på poddavsnitt om möten och möteskultur? Tipsa gärna nedan eller i våra sociala medier. Think, Do and Grow Att ha en möteskultur som skapar resultat […]

Inkludera & intressera på mötet

Oavsett om du ska boka eller hålla i ett styrelsemöte, ett redaktionsmöte, ett stort konvent eller en konferens kan du bli bättre på att skapa inkluderande och tillgängliga möten för alla deltagare.  Checklistan* nedan innehåller en mängd förslag på hur möten kan bli mer inkluderande och tillgängliga. De kan följas mer eller mindre ambitiöst, beroende […]

Rum för drömmar på Hotell Mossbylund

På skånska slätten, bara ett stenkast från havet, ligger Hotell Mossbylund som drivs av paret Ingrid och Peter Svensson. Här handlar hållbarhet lika mycket om den kringliggande naturen som om personalvård. Hotell Mossbylund ligger mellan två världar. Ett stenkast från havet, ett snäpp från slätten. Här vid den ringlande kustvägen, en mil väster om Ystad, […]

Med passion för hållbarhet – de nominerade till Årets Miljöinitiativ

Syftet med Svenska Mötespriset är att skapa en känsla av stolthet och delaktighet bland Svenska Mötens medlemmar och inspireras till att lära av varandra. Vi vill också belysa våra medlemmars hållbarhetsarbete och skapa en positiv uppmärksamhet för mötesbranschen. Priset för Årets Miljöinitiativ går till den anläggning som jobbat bäst med miljöförbättringar enligt Svanens krav och utefter […]