Inga sparade anläggningar!
Frågor & svar

Så leder du ett promenadmöte

Promenadmöten, eller Walk & Talk på engelska, har seglat upp som ett populärt mötesalternativ för många företag och organisationer, inte minst i pandemitider. Forskning visar att vi människor tänker mer kreativt när vi rör på oss.

Den här mötesmodellen passar dig som:
Vill få ut nya, kreativa idéer och förslag från dina mötesdeltagare samt skapa engagemang och förankra beslut och förändringar inom organisationen.

Vad behövs?
Promenadmöten kan hållas på alla typer av mötesanläggningar både i och utanför stan. Det enda som behövs är en lokal eller utrymme att samlas i, ett par bra promenadskor och kläder efter väder.

Så hur gör man då som mötesledare för att organisera ett lyckat promenadmöte?


Före mötet

 • Skicka en kallelse i god tid där du informerar om syfte och mål. Säkerställ att ni har gott om tid för att följa upp och ta till vara på alla idéer som kommer upp och besluta om nästa steg.
 • 10-14 dagar innan mötet skickas program och eventuellt underlag ut till alla deltagare. Repetera syfte och mål och komplettera gärna med vad deltagarna ska veta, tycka och känna efter mötet.
 • Förbered ett antal ämnen, frågor eller problemställningar som deltagarna ska fördjupa sig inom, exempelvis affärsutveckling, marknadsaktiviteter, personalfrågor och så vidare.
 • Dela upp deltagarna i grupper om 2-3 personer. Blanda gärna personer som inte känner varandra så väl. Förbered dem på att ha promenadvänliga skor och att klä sig efter väder.


Under mötet

 • Samla gruppen och upprepa syftet och målet med dagen och om vad som kommer att hända.
 • Ge paren eller grupperna 20-30 minuter (under en fika) för att bestämma vilket ämne eller frågeställning de vill fördjupa sig inom. Kanske har de egna förslag? Det gör ingenting om flera grupper väljer samma ämne, då det är bra att få flera vinklar på en lösning eller förslag att diskutera utifrån.
 • Ge paren eller grupperna gott om tid för att diskutera det valda ämnet under en lång promenad. Se till att de för anteckningar, eller spelar in diskussionen i mobilen.


Ge dem följande frågeställningar att ta ställning till:

 • Vad vill vi göra och varför vill vi göra det?
 • Vad vill vi uppnå (målsättning)?
 • När ska vi uppnå det (tidsplan)?
 • Hur ska vi uppnå det (handlingsplan)?
 • Vem/vilka ska göra det (organisation)?
 • Vad tror vi att detta kostar (ekonomi)?
 • Hur ska vi se till att detta genomförs och inte stannar vid en bra idé (utvärdering)?
 • Är det värt resurserna i form av arbetsinsats, tid och pengar (nyttoanalys)?
 • Finns det något annat vi kan göra istället som ger samma resultat?
 • Vad är det som talar för att det här förslaget lyckas respektive misslyckas?
 • Vad ska vi sluta göra för att frigöra arbetstid och resurser för detta beslut?


Glöm inte planera in tid för lunch- och kaffepauser!

 

 • Återsamla gruppen och be dem kort redovisa vad de kommit fram till enligt ovan punkter. Tidsbestäm hur mycket tid varje grupp har och spara eventuella diskussioner till nästa steg, Beslutsfasen.

Beslutsfasen.
Se till att planera in gott om tid för diskussioner i denna fas!

Låt gruppen själva ta beslut om vilka idéer och förslag som ska tas vidare inom organisationen. Försök att som mötesledare hålla dig i bakgrunden och låta gruppen ta besluten. För att detta ska fungera behöver gruppen ha regler och riktlinjer, exempelvis:

 • Gruppen ska utse en ansvarig som dokumenterar.
 • Gruppen ska utse en ansvarig som summerar och formulerar besluten.
 • Gruppen tar beslut om ett antal ”upphöra med” punkter, för att frigöra tid till alla nya idéer.

Se till att varje beslut är formulerat med följande delpunkter:

 • Vad är beslutat?
 • Vem är huvudansvarig för beslutet?
 • Vad är målsättningen?
 • Hur ska det göras?
 • Vem gör vad?
 • När ska det vara klart?
 • Vad får det kosta?
 • Hur ska vi säkerställa att detta drivs igenom och inte stannar vid en bra idé?

 

Kanske bara en eller ett par bra idéer eller förslag har rätt tajming för att genomföras just nu? Alla förslag som kommer upp dokumenteras och sparas till en idébank till nästa möte.

 

Efter mötet

 • Se till att alla deltagare får dokumentation om vilka beslut som togs inom några dagar efter mötet.
 • Boka in uppföljningsmöten med den som är ansvarig för varje beslut, för att säkerställa att idéerna drivs framåt enligt tidsplan.

 

Snabbfakta promenadmöten

 • Lämpar sig för upp till 30 personer
 • Kreativt tänkande och beslutsfattande kring ett bestämt ämne
 • Kan göras överallt och i alla väder
Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tips på aktiviteter som bygger laget under din kick-off

Tips på aktiviteter som bygger laget under din kick-off

En kick off är ett av dina bästa verktyg för att sätta tonen för den företagskultur du vill ska prägla din verksamhet. Ju bättre relationer dina medarbetare har, desto lättare förstår, kommunicerar och läser de av varandra, vilket i sin tur skapar utrymme för ökad kreativitet och snabbare problemlösning. Få saker bygger lag lika effektivt […]

Våra bästa tips för en lyckad kick off

Våra bästa tips för en lyckad kick off

Här bjuder vi på våra bästa tips på hur du fixar en lyckad och minnesvärd kick off. På kick offen sätter du tonen för hur samarbetet i ett företag, arbetsteam eller projektgrupp, ska fungera framåt. Lägg därför tid på att noga tänka igenom vad du vill få ut av tiden tillsammans och bygg upplägg och […]

Learnshop – möteskultur

Learnshop – möteskultur

Bra möten frigör tid, ökar måluppfyllelsen och bidrar till en god arbetsmiljö. Att utbilda ledningsgruppen eller hela organisationen gör skillnad! Det första och viktigaste steget mot att skapa en hållbar och medveten möteskultur är att utbilda chefer och mötesledare i hur man leder och planerar bra och effektiva möten med våra “Learnshops” där vi blandar […]

Digital utbildning: Att presentera digitalt

Digital utbildning: Att presentera digitalt

När man presenterar fysiskt kan man använda sig av publikreaktionerna och det är förhållandevis lätt att involvera deltagarna.  I den digitala presentationen är man istället lämnad ensam framför en datorskärm och det är lätt att tappa energin. Det finns dock en hel del man kan göra. Och några saker fungerar faktiskt bättre digitalt än fysiskt. […]

Digital utbildning: Så leder du hybridmöten

Digital utbildning: Så leder du hybridmöten

Digitala möten skiljer sig från det fysiska mötet på många sätt. Hybridmötet – när en del deltagare finns på plats och andra är med på distans –  ställer ytterligare krav på dig som mötesledare. Dynamiken är en annan och det är ännu svårare att skapa interaktivitet. Vi ger dig konkreta tips på hur du som […]

En guide till digitala årsstämmor.

En guide till digitala årsstämmor.

Det formella formatet för en stämma passar bra att hållas digitalt när nöden kräver, men det krävs en lite annan typ av planering och kunskap för dig som arrangerar det. För att hjälpa dig på traven har vi sammanställt en enkel guide till vad du ska tänka på för att hålla en lyckad digital stämma. […]

Så planerar och genomför du en stämma

Så planerar och genomför du en stämma

Nu våras det för årsstämmor. Vare sig det handlar om en liten bostadsrättsförening eller ett stort aktiebolag finns det mycket att tänka på. Här är en enkel guide till en lyckad stämma. Är det dags för årsstämma? Då har du som ordförande eller ledamot i styrelsen en hel del att förbereda. Skälet till att man […]

Så kan du tryggt fortsätta mötas fysiskt i coronatider

Så kan du tryggt fortsätta mötas fysiskt i coronatider

Att man i dessa tider vill undvika folksamlingar och stora konferenser har vi full förståelse för. Samtidigt behöver vi fortsätta mötas för att Sverige inte ska stanna. Småföretagare över hela vårt land kämpar just nu för sin överlevnad och mötesbranschen är oerhört hårt drabbad. Det som långsamt spred sig över landet, förändrade snabbt förutsättningarna för […]

Vi förklarar hubmöten.

Vi förklarar hubmöten.

Borta är tiden då fysiska möten var standard. Nu har en rad nya mötesformer tagit plats på arenan. Hybridmöten, digitala möten, studios, digitala events – och hubmöten. Begreppet hubmöte, på engelska pod-meeting, var i princip helt okänt för bara ett år sedan men används nu allt oftare. Så vad är egentligen ett hubmöte och hur […]

Coronasäkra möten med kärleksfull distans.

Coronasäkra möten med kärleksfull distans.

Ett år in i pandemin sitter numera alla åtgärder för att minska smittorisken i ryggmärgen hos Sveriges mötesanläggningar. För företagarna inom vår bransch är det ytterst en fråga om förtroende och överlevnad och ingen tar lätt på uppgiften. Här sammanfattar vi några av de åtgärder som anläggningarna vidtar för att säkerställa att alla gäster ska […]