Inga sparade anläggningar!
Mötesbarometern

Mät möteskvaliteten med mötesbarometern

Vi på Svenska Möten drivs av värdefulla möten. Med värdefulla möten menar vi möten som ger mera. Genom utbildning, verktyg och inspiration vill vi att varenda krona som läggs på möten ska ge mångfaldigt tillbaka. Med hjälp av vår Mötesbarometer hjälper vi er att göra en mätning av er möteskultur.

Mötet är ett av de kraftfullaste managementverktygen för att kommunicera och skapa engagemang och delaktighet inom företag och organisationer. Det är i mötet mellan människor som idéer föds, utvecklas och tar sina första steg mot förverkligande. Men undersökningar visar att ineffektiva möten kostar svenska företag 170 miljarder per år bara i lönekostnader och är en frustration hos de anställda. En situation som inte behöver uppstå, säger Jannis Norén Karas, medlemschef på Svenska Möten.

– Ett väl förberett möte är ett effektivt managementverktyg för att nå sina mål samt för att engagera, motivera och ta till vara de mänskliga resurser som finns i företaget.

Svenska Möten erbjuder en möjlighet att mäta kvaliteten på ett företags möten utifrån flera aspekter. I denna mätning fastställer man nuläget och pekar på områden som behöver utvecklas för att få till en bättre möteskultur inom företaget. Med relativt enkla åtgärder kan man nå mätbar effekt – oftast inom en mycket kort tidsperiod – och ökar medvetenheten om möten inom organisationen.

– Våra mötesexperter guidar våra kunder till en konkret åtgärdsplan för vad som krävs för att förbättra möteskulturen i företaget, ofta genom att utbilda personalen eller att skapa och implementera en mötespolicy, säger Jannis.

Våra mötestjänster för värdefulla möten >>


Mötesbarometern– så går det till:

Etablera nuläget
Man gör en nollmätning för att se hur möteskulturen ser ut i dagsläget.

Involvera organisationen
Genom att ställa frågan för man upp frågan på agendan internt.

Kommunicera mötets betydelse
En undersökning ökar medvetenheten om kostnaden för tiden man lägger på dåliga möten.

Skapa dialog
En mätning fungerar som ett underlag för vidare diskussioner i ledningsgrupper och på avdelningar.

Identifiera utvecklingsområden
Genom mätningen får man svar på vad som fungerar bra och vad man kan utveckla och prioritera.

Effekt av genomförda insatser
Undersökningen kan med fördel genomföras årligen för att mäta resultatet i kronor och ören och följa utvecklingen.

Hur mår möteskulturen på ditt företag? Gör vårt enkla test >>

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *