Inga sparade anläggningar!
Frågor & svar

Involvera kollegorna i konferensplaneringen

Är du chef och planerar en konferens? Genom att låta dina kollegor vara med och planera skapar du aktiva kollegor och effektiva konferenser!

Skapa samma tankesätt

En konferens varar 1-2 dagar. Genom att förbereda medarbetarna vid flera tillfällen innan konferensen, exempelvis på avdelningsmöten, är startsträckan till att nå dina medarbetare i aktuellt ämne, kortare. Ni kommer utnyttja tiden bättre. Medarbetarna vet redan vad ämnet är, de har själva funderat och era tankesätt sammanfaller. Konferensen kommer igång snabbare och ni får högre kvalitet på dialoger, diskussioner och reflektioner.

Få med medarbetarna i tidigt skede

Det finns flera olika beslutsvägar för dig som chef som planerar en konferens. Du kan besluta själv eller rådgöra med dina medarbetare och kollegor.  Ännu bättre är att informerar om syftet och målet med konferensen och uppmana dina medarbetarna att komma med idéer på upplägg. En annan väg kan vara att du berättar om dina tankar, idéer i lösare form och förklarar varför du tänker som du gör. I nästa steg ber du medarbetarna själva fundera på mål och syfte med konferensen och vilket upplägg som kan vara lämpligast. Dessutom är det viktigt att inkludera vad som ska hända efter konferensen!

Ju större ansvar du ge dina medarbetare, desto mer utvecklas de! Win/win för både medarbetare, dig som chef och för företaget.

En agenda i förväg får inte alla att automatiskt förbereda sig

Problem med agendor och kallelser är att det finns en övertro på dem. En agenda innebär inte att människor kastar sig över innehållet och automatiskt börjar tänka och reflektera. Om du däremot har involverat dem i förväg har mottagarna en större motivation att vara mer förberedda eftersom de känner ett delat ansvar för att konferensen ska bli så bra som möjligt.

Tips på tillvägagångssätt:
Fundera i god tid på när det är lämpligt med konferens?
Ta upp dina funderingar med berörda så fort som möjligt
Berätta om dina idéer (varför) och be om synpunkter
Om tid finns, kom tillsammans fram till mål och syfte med konferensen
Vid behov, delegera vissa förberedelser inför konferensen till några medarbetare.
Lägg tillsammans upp en plan för hur ni vill agera före, under och efter konferensen. Mål, syfte och ansvarsområde bestäms.

Det kan tyckas ta mycket tid med detta tillvägagångssätt men den stora vinsten ligger i resultatet av eventet.

Fördelarna blir:
Ni kommer mycket längre i sakfrågorna på konferensen än vad ni hade gjort utan förberedelserna.
Tack vare delaktigheten i tidigare skede blir kvaliteten på resultatet av konferensen högre.
Det finns en ökad motivation att arbeta med alla frågor som konferensen ger upphov till både före, under och efter konferensen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Så agerar en möteshjälte

Chefer och ledare är ofta mötesledare och har avgörande inflytande när det kommer till att forma värderingar, företagskultur och möteskultur. Bra möten är inte rocket science. Små saker kan göra ett möte bättre. Få chefer har någon form av utbildning i att vara mötesledare. När du är ny som chef får du ofta lära dig om arbetsrätt, […]

15 tips för en lyckad konferens

Det är detaljerna som gör det. Genom att tänka efter före – och noga – ordnar du en lyckad konferens. En konferens som både ger givande möten och tid att umgås. Kort sagt: en kombination av nytta och nöje! Här har vi samlat 15 tips på vägen. Ladda ner och skriv ut din guide här […]

Kunskapsbanken

Kunskapsbanken

Vi tar kontinuerligt fram olika guider och rapporter för att sprida budskapet om hur du håller och planerar bättre och mer effektfulla möten. I vår Kunskapsbank delar vi med oss av våra insikter. Här hittar du den senaste trendrapporten för dig som driver en mötesanläggning och för dig som planerar och bokar möten. Nytt i […]

Hur tydliga mötesrutiner och ansvarsfördelning minskar stress

Mötesdeltagarna sitter runt bordet: diskussioner går högt och lågt, alla vill vara med och bidra med åsikter och idéer. Plötsligt är tiden för mötet ute och alla återvänder till sina arbetsplatser och to-do-listor för dagen.

Sylvia Nylin gästar podden Thinkdoandgrow

Lyssna på när vår VD Sylvia Nylin berättar om olika trender i hur vi möts och ger många matnyttiga idéer om hur en genomför möten som är produktiva och inspirerande. En hel timme om möteskultur som skapar resultat, trender i hur vi möts och många matnyttiga idéer om hur en genomför möten som är produktiva och […]

Så skapar du en bättre möteskultur

Vår undersökning visar att nästan hälften av alla företag och organisationer i Sverige saknar riktlinjer för sina möten. Följden är att hela 50 procent av alla medarbetare upplever att de slösar bort sin tid i ineffektiva möten. Förutom att det leder till onödig frustration bland medarbetarna, slösas också 170 miljarder kronor varje år bort i […]

Så kan föreläsare bidra till mångfald

En blev kallad bögjävel, en växte upp som gatubarn i Brasilien och en tredje startade en teatergrupp för utvecklingsstörda. Föreläsare är inte rädda att lyfta mångfaldsfrågor – och kan ge företag helt nya perspektiv. Att ta in en extern föreläsare på en arbetsplats kan vara ett sätt att beröra på djupet. En trött chef som […]

Din mötespartner

5 tips för klimatsmarta och hållbara möten

Hållbara möten handlar inte bara om miljömedvetenhet och smarta val. Det är minst lika viktigt att redan i planeringsfasen ta hänsyn till och inkludera alla deltagare. Här bjuder vi på tips om hur du arrangerar klimatsmarta och hållbara möten. Det man kanske spontant tänker på när man hör begreppet hållbara möten, är att konferensanläggningen ska […]

Sammanfattningen av vår Mötesskola

Det är dags att summera vår mötesskola. Här är våra fyra bästa tips för effektfulla möten som leder verksamheten framåt. 1. Ha ett tydligt syfte och mål med varför ni ska träffas och vad ni ska ha åstadkommit när mötet är klart. 2. Förbered dig och de du kallat till mötet. Skicka agenda, underlag och […]

Följ med i vår Mötesskola! del 8

För oss på Svenska Möten handlar hållbara möten inte bara om att göra smarta miljöval. För oss handlar det även om att göra val så att alla deltagare känner sig inkluderade. Här är några tips på vägen. 1. Att välja en Svanenmärkt anläggning garanterar miljömedvetenhet i alla led. 2. När ni ska ta er till […]