Inga sparade anläggningar!
Frågor & svar
Möten i coronatider

Information om gällande restriktioner

Den här texten kommer från besöksnäringen branschorganisation Visita. Besök vista.se för eventuella uppdateringar.

 

Från och med den 1 juli 2021 har det skett vissa lättnader i nu gällande restriktioner. 

Lättnaderna – som sker genom ändringar i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 – innebär följande viktiga förändringar från och med den 1 juli.

 

Begränsningen av tillåten öppettid på serveringsställen upphävs helt

För närvarande gäller enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter att serveringsställen ska hålla stängt för förtäring på stället mellan kl. 22.30 och kl. 05.00. Efter kl. 22.30 får serveringsställen hålla öppet för försäljning av mat och dryck som inte förtärs på stället (dvs. avhämtning/take away). Vid sådan försäljning ska besökarna kunna hålla minst en meters avstånd till varandra.

Folkhälsomyndighetens beslut innebär att föreskriften om att serveringsställen måste stänga viss tid helt upphör att gälla den 1 juli. Från och med det datumet gäller därmed ingen särskild begränsning i serveringsställenas öppettider. Detta innebär att serveringsställena på samma sätt som före restriktionernas införande kan återgå till att hålla öppet i den utsträckning som önskas och är möjlig, dock självklart med beaktande av begränsningar i serveringstider med mera som kan följa av meddelat serveringstillstånd för alkoholdrycker.

 

Åtta personer tillåts i ett sällskap inomhus på serveringsställen  

Folkhälsomyndighetens föreskrift om att det på serveringsställen får vara högst fyra personer i ett sällskap som sitter ned tillsammans ändras från och med den 1 juli till att det får vara högst åtta personer i ett sådant sällskap inomhus.

Bestämmelserna om att olika sällskap ska kunna hålla minst en meters avstånd från andra sällskap och att gäster ska sitta ned med mat och dryck gäller fortsatt.

 

Begränsningen av antalet personer i ett sällskap upphör att gälla på uteserveringar

Folkhälsomyndighetens föreskrift om att det på serveringsställen får vara högst fyra personer i ett sällskap som sitter ned tillsammans gäller för närvarande såväl vid servering inomhus som utomhus. Från och med den 1 juli upphävs begränsningen i storleken på sällskap helt på uteserveringar. Det finns därmed ingen begränsning av hur många i ett sällskap som får sitta ned tillsammans på uteserveringar från det datumet.

Bestämmelserna om att olika sällskap ska kunna hålla minst en meters avstånd från varandra och att gäster ska sitta ned med mat och dryck gäller fortsatt även på uteserveringar.

 

Deltagartaket vid privata sammankomster höjs till 50

För närvarande gäller att den som inom ramen för en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt, använder eller direkt eller indirekt upplåter en lokal, ett område eller utrymme inomhus för en tillställning eller någon annan liknande privat sammankomst ska begränsa antalet deltagare till högst 8 deltagare. Från och med den 1 juli höjs detta deltagartak till högst 50 deltagare.

 

Nya deltagarbegränsningar vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Antalet deltagare som samtidigt besöker en allmän sammankomst eller offentlig tillställning får enligt de nya bestämmelser i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 – som börjar gälla den 1 juli – högst uppgå till:

1. 50 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus,

2. 300 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus och deltagarna anvisas en sittplats,

3. 600 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus, och

4. 3 000 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus och deltagarna anvisas en sittplats.

 

Om anordnaren delar upp den lokal, det område eller utrymme där den allmänna sammankomsten eller offentliga tillställningen hålls i sektioner, så att deltagare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra under eller i direkt anslutning till sammankomsten eller tillställningen, ska de aktuella deltagarbegränsningar som anges ovan gälla för varje sektion.

Härutöver gäller föreskrifter meddelade av Folkhälsomyndigheten vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

 

Mässor undantas från deltagartak

Mässor kommer från och med den 1 juli inte att omfattas av deltagartaken vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. För den som anordnar en mässa som utgör en offentlig tillställning ska i stället gälla att anordnaren ska:

1. begränsa antalet besökare och utställare i lokaler och avgränsade områden eller utrymmen utomhus som anordnaren disponerar, på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt,

2. utforma lokaler samt områden och utrymmen utomhus som anordnaren disponerar, på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare och utställare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra, och

3. se till att in- och utpassage till lokaler samt områden och utrymmen utomhus kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks.

 

Polismyndighetens tillstånd

Det ska noteras att det fortfarande kan krävas tillstånd från eller anmälan till Polismyndigheten vid anordnande av allmän sammankomst eller offentlig tillställning – och då även på serveringsställen. De regeländringar som träder i kraft den 1 juli innebär inte att redan tillståndsgivna sammankomster och tillställningar som hålls den 1 juli eller senare per automatik får ha fler deltagare än vad som framgår av redan meddelade tillstånd. Om ett tillstånd innehåller en angiven begränsning av tillåtet antalet deltagare krävs en ny ansökan till och ett nytt beslut/tillstånd från Polismyndigheten för att fler deltagare ska vara tillåtet.

Vid frågor kring enskilda allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar bör kontakt tas direkt med Polismyndigheten och/eller länsstyrelsen, som utövar tillsyn över de aktuella bestämmelserna.

Folkhälsomyndighetens bedömning är att det i nuläget inte är möjligt att anordna dans på serveringsställen även om det handlar om slutna sällskap.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nu söker vi en Webb & e-commerce manager! Är det du?

Nu söker vi en Webb & e-commerce manager! Är det du?

Vi befinner oss i ett spännande omstartsläge efter pandemin, fyllt av nya möjligheter. Nu söker vi en digital stjärna som vill vara en viktig nyckelspelare på resan att digitalisera mötesbranschen och vår kundresa.  Din roll I rollen som ansvarig för webb och e-commerce är det du som driver digitaliseringen av Svenska Mötens kundresa. Dina ansvarsområden […]

Våra bästa tips för att säkra en mötesanläggning

Våra bästa tips för att säkra en mötesanläggning

Svårt att hitta en möteslokal? Här är våra bästa tips för att öka chansen att säkra en mötesanläggning.  Den här hösten är det ett stort sug efter att ses igen och det kan vara svårt att hitta en ledig mötesanläggning. Här är våra bästa tips: 1. Var flexibel med datum. Ge gärna ett par, tre alternativa […]

Skogsfloating på Bommersvik

Skogsfloating på Bommersvik

En solig dag i augusti kunde vi äntligen samla en liten grupp kunder “på riktigt” igen. Platsen var natursköna Bommersvik utanför Stockholm och till vår hjälp hade vi våra partners Yamina Enedahl och Jessica Wicklund på Utomhuskonsulterna. Idag skulle våra kunder få prova på hur det är att delta på en Utomhuskonferens! Efter en underbart […]

Svenska Möten söker innesäljare/mötesplanerare

Svenska Möten söker innesäljare/mötesplanerare

Nu söker vi två nya kollegor till vårt härliga Innesäljteam! Arbetsuppgifter: Dina arbetsuppgifter är i första hand att hantera konferensförfrågningar från våra kunder och hitta lämpliga anläggningar utifrån deras behov. Du koordinerar tillgänglighet, pris och övriga frågor utifrån kundens önskemål. Ibland tar du även hand om detaljplanering och bokning av kringarrangemang och aktiviteter. Du ingår […]

NYHET! Guide till hybridmöten.

NYHET! Guide till hybridmöten.

Hybridmöten, alltså möten där några finns på plats i en lokal medan andra ansluter digitalt, är de flesta överens om är här för att stanna. Men att få de som är uppkopplade att känna sig lika inkluderade och engagerade som de som finns på plats i rummet ställer högre krav på dig som mötesledare än […]

Snart fritt fram att mötas igen – detta gäller!

Snart fritt fram att mötas igen – detta gäller!

Hurraaaa! Från och med den 29 september är det fritt fram att mötas igen! Men slutna företagskonferenser på mötesanläggningar har aldrig omfattats av de rådande begränsningarna av antalet deltagare i allmänna sammankomster. För att en sammankomst ska ses som allmän krävs att allmänheten har tillträde till den, vilket sällan är fallet för företagskonferenser. Istället fortsätter […]

Svana ditt möte med oss

Svana ditt möte med oss

Att svana är att utföra en handling, liten som stor, för ett mer hållbart liv. Det kan till exempel vara att att återvinna, källsortera – eller välja en Svanenmärkt mötesanläggning. På Svenska  Möten vil vi inspirera dig till att svana ditt möte så att ni kan mötas mer hållbart. Alla våra egna Utvalda mötesanläggningar uppfyller […]

Tycker du att det verkar roligt att jobba på Svenska Möten?

Tycker du att det verkar roligt att jobba på Svenska Möten?

Den efterlängtade “Mötesvulkanen” kanske inte här riktigt ännu men nu ökar efterfrågan på möten och konferenser snabbt. Och om vi alla hjälps åt att fortsätta hålla i, hålla ut och hålla avstånd ett tag till, kommer vi att behöva bli fler! Tycker du att det verkar roligt att jobba på Svenska Möten (det är det!) […]

Vad gör en Mötespartner?

Vad gör en Mötespartner?

Att företag och organisationer väljer att anlita oss som Mötespartner, innebär inte bara att vi tar hand om deras tidskrävande administration kring bokningar av mötesrum, konferenser, kickoffer, studios eller digitala events på mötesanläggningar över hela Sverige. Vi ger dem också överblick och kontroll över vilka resurser de lägger på möten. Dessutom hjälper vi dem att styra […]

Digital utbildning: Så leder du hybridmöten

Digital utbildning: Så leder du hybridmöten

Digitala möten skiljer sig från det fysiska mötet på många sätt. Hybridmötet – när en del deltagare finns på plats och andra är med på distans –  ställer ytterligare krav på dig som mötesledare. Dynamiken är en annan och det är ännu svårare att skapa interaktivitet. Vi ger dig konkreta tips på hur du som […]