Meny

Bokmärken

Boka ditt möte

Vi på Svenska Möten hjälper dig med:
  • Kostnadsfri rådgivning och guidning
  • En personlig mötesrådgivare
  • Tillgång till en stor kunskapsbank

Fyll i dina önskemål

Hitta din anläggning och möteslokal, se lediga datum och priser, boka och få bekräftelse direkt.

Tipsa en kollega
Translation

The content of this website is automatically translated using Google Translate.

19 jun 2024

Hållbarhetsfrågan måste tas på större allvar!

Vår omvärld förändras snabbt, drivet av digitalisering, hybridarbete och ett allt starkare fokus på hållbarhetsfrågor. I takt med att vi ställs inför allt större hållbarhetsutmaningar, reflekterar jag i min roll som vice vd för Svenska Möten ofta över hur Svenska Möten och våra kunder kan och bör navigera i en värld där jag anser att hållbara möten måste bli en nödvändighet, inte bara ett val.

Det här påverkar hur vi arrangerar och utvärderar våra möten och konferenser. Det handlar inte längre bara om att mötas – det handlar om att göra det på ett sätt som respekterar vår planet och främjar en hållbar framtid. Vi lever i en tid där varje beslut vi fattar, varje möte vi anordnar, och varje resa vi genomför har en påverkan på vår planet. Det är en insikt som förpliktar till förändring och behöver tas på större allvar kopplat till möten, konferenser och event än vad det görs idag. Vi på Svenska Möten står i frontlinjen för att driva denna transformation. Och hjälper gärna våra kunder med lösningar och tjänster för en hållbar utveckling.

Hur vi möter förändringen

I mitt arbete ser jag hur viktigt det är att ständigt anpassa våra tjänster och erbjudanden till det skiftande landskapet. Vårt mål är att alltid ligga steget före, att inte bara reagera på förändringar utan att aktivt omfamna och driva dem framåt. Detta innebär att kontinuerligt utforska nya sätt att göra våra möten mer hållbara – från val av plats, transporter, materialanvändning, digitala lösningar, inkludering och återhämtning, till hur vi följer upp, utvärderar och rapporterar våra möten. Att säkerställa att möten ger effekt på verksamheten samtidigt som vi minimerar den effekten de ger på klimatet.

Vår roll i samhället

Det är våra kunder som driver den verkliga förändringen, men som ledande aktör inom mötesbranschen har Svenska Möten ett stort ansvar att erbjuda kunskap, service och en portfölj av tjänster som motsvarar de behov och krav våra kunder har. Vi har möjlighet att inte bara påverka de direkta utsläppen från våra kunders evenemang utan också att inspirera andra att tänka och agera mer hållbart. Jag tror starkt på att varje möte, varje konferens och varje event vi arrangerar kan vara en kraft för positiv förändring till att inte bara minska klimatpåverkan men också att forma en branschstandard där hållbarhet är normen, inte bara undantaget. Svenska Möten ser denna trend växa i våra omvärldsanalyser, där en ökad medvetenhet och efterfrågan på miljövänliga möten speglar bredare samhällsförändringar.

Den ökade vikten av hållbarhetsrapportering

En av de mest framträdande trenderna från vår trendrapport 2024 är behovet av transparent och meningsfull hållbarhetsrapportering. Det är inte längre tillräckligt att bara göra ”goda gärningar”; dessa måste även kunna mätas och rapporteras på ett trovärdigt sätt. Genom våra klimatrapporter och CO2-utsläppsredovisningar, strävar vi efter att ge våra kunder de verktyg de behöver för att inte bara förstå utan även aktivt minska sin miljöpåverkan.

Framtiden är redan här

Reflektion leder till insikt, och insikt leder till handling. Jag är övertygad om att vår framtida framgång ligger i att vi kontinuerligt strävar efter att balansera ekonomiska mål med miljömässiga och sociala. Varje steg vi tar mot mer hållbara möten är ett steg mot en bättre framtid för oss alla.

I en värld där klimatförändringarna är en alltmer påträngande realitet, ser jag det som vår plikt att leda vägen i att ta hållbarhetsfrågan på större allvar och hjälpa våra kunder på resan och följa upp stegen de lämnar efter sig. Genom våra tjänster och expertis är vi på Svenska Möten redo att hjälpa dig att navigera i denna nya verklighet. Vi kan erbjuda dig skräddarsydd hjälp för att inte bara beräkna utan även rapportera det klimatavtryck som genereras av dina möten, konferenser och event. Genom att analysera era evenemang kan vi identifiera, kvantifiera och sammanställa er klimatpåverkan som genereras, inklusive resor, logistik, energiförbrukning och mer. Genom att välja att arbeta med Svenska Möten, tar ni ett aktivt steg mot ett mer hållbart klimatarbete.

Låt oss tillsammans skapa en bransch där hållbarhet är normen, och där varje möte räknas – inte bara för affärerna det genererar utan för det positiva avtryck det lämnar efter sig på vår värld. Låt oss tillsammans skapa hållbara möten som verkligen gör skillnad!

Vill du veta mer om klimatrapportering?

Dela inlägget