Inga sparade anläggningar!
Frågor & svar

Hållbarhet genomsyrar Helsingborg

De senaste tre åren har Helsingborg blivit utsedd till Sveriges miljöbästa kommun. Nu har kommunledningen i ”sundets pärla”, efter genomförd upphandling tecknat avtal med Svenska Möten.

Det är tidningen Aktuell Hållbarhet som varje år poängsätter kommunernas hållbarhetsarbete. Sedan 2017 har alltså Helsingborg placerat sig högst upp. En effekt av ett långsiktigt och medvetet fokus på miljö- och hållbarhetsfrågor över partigränserna, enligt Kristina Fägerskiöld, hållbarhetsstrateg för Helsingborgs stad.

– Det finns en bred politisk samsyn i Helsingborg när det gäller miljö och hållbarhet, säger hon. Det är en väldigt prioriterad fråga här och vi driver arbetet strukturerat. Att vi blivit utsedd till Sveriges miljöbästa kommun de senaste tre åren är ett kvitto på det.

Upphandlaren Rebecka Svantesson pekar på att miljön inte är en del av verksamheten – den genomsyrar helheten.

– I andra kommuner kan fokus på hållbarhetsfrågor finnas hos en enskild förvaltning, oftast miljöförvaltningen. I Helsingborg arbetar vi istället med hållbarhetsfrågor på alla förvaltningar så att engagemanget och kunskapen når hela vägen ut i organisationen.

För Rebecka är det genomgående hållbarhetsperspektivet i staden något som gör arbetet enklare.

– Det finns ett hållbarhetstema även när det gäller upphandling och att ha en närhet till de som verkligen kan hållbarhetsfrågor har underlättat vårt jobb väldigt mycket, säger hon. Det förenklar väldigt mycket att ställa miljökrav om man har någon med kompetensen att i detalj kunna formulera dem – och sen följa upp så att de verkligen efterlevs.

– Det är också en fördel för oss hållbarhetsstrategier att sitta nära de som upphandlar, följer Kristina upp. Man får en helt annan känsla för vilka krav man kan ställa och hur kraven ska formuleras för att bli uppföljningsbara och ge effekt.

En av framgångsfaktorerna i stadens hållbarhetsarbete är att man hela tiden kopplar samman miljön med invånarnas hälsa, allt sammanfattat i stadens livskvalitetsprogram.

– Att vi tar det helhetsgreppet är ytterligare en faktor till att vårt hållbarhetsarbete varit så framgångsrikt, säger Kristina. Det finns ett nytänk i att slå ihop hållbarhetsfrågor med livskvalitet. Vad jag vet är det inte många andra kommuner som arbetar så.

– För att ta ett exempel: genom att ställa miljökrav på fordon och drivmedel och på så sätt öka antalet elbilar i våra avtal så förbättrar vi luftkvaliteten i staden. Vilket i sin tur förbättrar helsingborgarnas hälsa, fyller Rebecka i. Genom att utgå från miljökrav får man också hälsoeffekter. Det hänger ihop.

Framtiden då? Helsingborg är kanske redan landsledande, men vill utvecklas och bli ännu bättre. Det finns ju alltid saker man kan göra.

– Framöver vill vi fokusera ytterligare på att få bort det fossila bränslet, säger Rebecka. Vi tittar också på cirkulariteten: att hitta nya användningsområden för det som tidigare setts som avfall och på så sätt minska resursanvändningen. Sen vill vi också i ännu större utsträckning ta tag i frågan om plastanvändningen. Till exempel har vi sett över en så enkel sak som de köksredskap som staden använder. Istället för att ha produkter i plast har vi bytt ut dessa mot sådana i rostfritt, porslin eller glas. Liknande översyner vill vi göra för våra övriga avtal.

Vi är glada och stolta att Helsingborg med tillhörande företag valt oss som Mötespartner som en del i deras gemensamma hållbarhetsarbete.

Här kan du läsa mer om vad det innebär att ha en mötespartner >>

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nu söker vi en verkställande direktör!

Vill du vara med på resan att digitalisera mötesbranschen, genom att ta dig an ett av branschens mest spännande jobb? Svenska Möten söker dig som vill anta utmaningen att driva mötesbranschen in i framtiden! Svenska Möten och hela mötesbranschen står inför en strukturomvandling. Vi söker därför en stark förändringsledare som kan tolka omvärlden, möta marknadens […]

De vann Svenska Mötespriset 2020!

När Svenska Mötespriset delades ut den 23 november samlades Svenska Mötens medlemmar för att hylla och fira årets vinnare. Det är tuffa tider för mötesbranschen och extra viktigt att samlas kring positiva initiativ som sker på mötesanläggningar och inspireras av och fira varandra. I ett år då ingenting är som det brukar, skedde prisutdelningen digitalt istället […]

De har chans att vinna Svenska Mötespriset 2020!

Det är svåra tider för mötesbranschen och därför extra viktigt att samlas kring alla positiva initiativ som sker på mötesanläggningar. Svenska Mötespriset delas ut digitalt i år för att hylla anläggningar som inspirerar andra att tänka i nya banor. I juryn sitter bland andra Jonas Siljhammar, vd på branschorganisationen Visita och Svanens vd Ragnar Unge.  […]

CovidClean-certifiering

Svenska Möten CovidClean™ certifierar mötesanläggningar.

41 procent av Svenska Mötens kunder uppger att en Covid-19 certifiering kommer att vara avgörande för val av extern mötesanläggning de närmaste tre åren*. För att få kunderna att känna sig trygga med att boka möten, har Svenska Möten inlett ett samarbete med Safehotels. Målet är att CovidClean™-certifiera samtliga utvalda medlemsanläggningar. I en värld som […]

Svenska Möten del av stor omställningsinsats för skånska mötesanläggningar

Tourism in Skåne har beviljats EU-medel för ett projekt som fram till 2023 ska skapa förutsättningarna för en mer konkurrenskraftig och innovativ mötesbransch som har bättre motståndskraft mot omvärldsförändringar. Svenska Möten är del av initiativet som är ett samarbete mellan åtta regionala turismorganisationer. Det har knappast undgått någon att besöksnäringen är under hård press, och […]

Lägesrapport från krisdrabbad mötesbransch

Coronapandemin har skakat om hela mötesbranschen i sina grundvalar. Fortsatta restriktioner och hot om en andra våg eller ökad smittspridning, skapar stor osäkerhet för alla aktörer inom mötesbranschen som går en tuff höst till mötes. Men trots det finns det små ljusglimtar som ger hopp om en framtid. Rapporter i media om nya rekord för […]

Nödrop från mötesindustrin!

Öppet brev till regeringen, riksdag, media och övriga intressenter. Coronapandemin har på något sätt påverkat alla i samhället. Både de medicinska och ekonomiska effekterna har slagit hårt på Sverige och resten av världen. Besöksnäringen drabbades mycket hårt och lamslogs omgående. På vissa håll inom besöksnäringen rapporteras det nu om att en långsam återhämtning börjar ske. […]

Sylvia Nylin och Kadi Upmark om läget för DI TV

Mötesbranschen är en av de branscher som drabbas hårt av coronavirusets framfart. Här berättar vår vd Sylvia Nylin och Kadi Upmark, vd på Vår Gård Saltsjöbaden om läget för DI TV. Konferensbranschen är extermt konjukturkänslig så all form av hinder slår hårt mot vår bransch. Sedan krisen inträffade har det i princip varit fritt fall. Kundernas mötesstopp […]

Öppet brev till Sveriges regering

Tiden håller på att rinna ut för Sveriges hotell, spa, restauranger och mötesanläggningar. Läget är nattsvart för Sveriges hotell, restauranger, mötesanläggningar som gapar tomma i skuggan av Corona. Tillsammans skapar vi tillväxt, sysselsättning och utveckling över hela landet. Besöksnäringen sysselsätter 200 000 anställda*, som till stor del består av utlandsfödda, instegsjobb och unga. Under 2018 uppgick […]

Ställ inte in – ställ om! Det är tid att hjälpa varandra

Att man i dessa tider ska undvika folksamlingar och stora konferenser har nog inte undgått någon. Men varje inställt möte drabbar en småföretagare över hela vårt land som just nu kämpar för sin överlevnad. Så innan du ställer in mötet helt, är det möjligt att boka om det till ett datum längre fram? Eller prova […]