Inga sparade anläggningar!

Dåliga möten kostar tre gånger så mycket som sjukfrånvaron

– det är dags att sluta slösa med arbetsgivarnas pengar och medarbetarnas tid.

Att vi tillbringar mycket av vår arbetstid i möten är välkänt, men hur effektiva är våra möten? Vi på Svenska Möten frågade drygt tusen tjänstemän i organisationer med fler än 20 anställda, hälften privata och hälften offentliga, hur de jobbar med möten.

Det visade sig att vi lägger hälften av mötestiden, fyra hela arbetsveckor per år och anställd, på ineffektiva möten. För det enskilda företaget innebär dessa slösmöten en förlust på 80 000 kronor per tjänsteman och år, bara i lönekostnader. Den totala lönekostnaden för svenska företag blir svindlande 170 miljarder varje år – det är tre gånger så mycket som hela samhällskostnaden för vår sjukfrånvaro.

Att tvingas lägga värdefull arbetstid på ineffektiva möten är dessutom en bidragande orsak till stress och sjukskrivningar. Medarbetarna upplever att de slösar bort sin tid och att deras kunskap inte tas tillvara. Hela fyra av tio säger att möten tar mer energi än de ger.

Problemet är inte att vi har möten. Utan hur de genomförs. Bra möten är det kraftfullaste managementverktyg vi har för att få medarbetare att arbeta mot samma mål. Det är i mötesrummet som vi bygger företagskulturen.

Organisationer som prioriterar att aktivt arbeta med sin möteskultur kan snabbt göra stora vinster. Genom att kommunicera mötesregler, sätta tydliga syften och mål samt följa upp varje möte – precis på samma sätt som man utvärderar resultaten av allt annat vi lägger värdefull arbetstid på – kan snabbt halvera tiden som läggs på slösmöten. Det innebär besparingar på runt 40 000 kr per tjänsteman och år. Som en bonus blir också medarbetarna mer motiverade.

Alltför få organisationer prioriterar idag att aktivt arbeta med sin möteskultur. Det är dags att börja betrakta möten som det strategiska managementverktyg det är. Att slösa bort fyra veckor per år per tjänsteman är helt enkelt inte försvarbart. Det är ett enormt slöseri med både arbetsgivarnas pengar och medarbetarnas tid.

Sylvia Nylin, vd, Svenska Möten

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

2 kommentarer
 1. Bibi Rydbacken skriver:

  Hej Mimmi,

  Tack för din kommentar. Det är självklart ok att länka till oss.
  Ju fler vi är som kämpar mot slösmöten, desto bättre!

  Med vänlig hälsning,
  Bibi Rydbacken, marknadschef på Svenska Möten

 2. Mimmi Dahlström skriver:

  Intressant läsning som överensstämmer väldigt mycket med våra tankar när vi skapade Äventyrens Ö.
  Vi skriver om dåliga möten på vår hemsida och har länkat till bl.a. den här artikeln som källa.
  Hoppas det är ok med er?