Kurs i Effektiva digitala möten (2h)

Medan många av oss jobbar hemifrån är digitala möten det nya svarta tills vi kan ses IRL igen. Men som du kanske har märkt kräver digitala möten ofta mer av dig som mötesledare än fysiska möten.

Vi vill bidra med vår kunskap om möten, oavsett i vilken form de sker. Därför vill vi bjuda in dig till en fördjupningskurs där du kan ta del av våra bästa tips för att skapa effektiva digitala möten.

Tillsammans går vi igenom de unika framgångsfaktorerna för digitala möten och hur du ska agera som mötesledare.

Som en bonus får du köpa boken Möteskokboken I till ett specialpris. I boken diskuteras moderatorrollen och förutsättningarna för möten där deltagarna känner sig delaktiga och där man uppnår något väsentligt tillsammans. Du lär dig 30 enkla grundmetoder som kan kombineras i det oändliga.

I kursen lär du dig
✓ hur du agerar som mötesledare
✓ hur du agerar som deltagare
✓ mötesmetoder anpassade för digitala möten

Datum
Nytt datum publiceras snart.
Max 50 personer…först till kvarn!

Kostnad
495 kr + moms utan bok / 695 kr + moms med bok (Möteskokboken 1.)

Väl mött!
Svenska möten i samarbete med Ordrum
Har du frågor kan du maila oss på hej@svenskamoten.se

Citat från föregående kurser

”Tekniktips, jättebra med skärmdelning. Tips på interaktion och mötesmodeller.”

”Infriat mina förväntningar, taggad att dela med mig till arbetsgruppen, utveckla och öva. Tack!”

”Bra genomgång av vad man som mötesledare bör tänka på och hur man strukturerar upp ett digitalt möte.”

Agenda

Hur bygger man ett effektivt virtuellt möte
Tekniken och strukturen

Framgångsfaktor 1: Mötesledaren
Mötesledaren är särskilt viktig i virtuella möten – vi resonerar kring vad hen behöver kunna; Hur inleder man, Hur får man alla att bli delaktiga, Hur avslutar man och ser till att mötet får effekt?

Framgångsfaktor 2: Mötesregler
Att vara överens om hur mötet ska hållas är särskilt viktigt när vi möts på distans. Vilka regler är viktiga för oss – vi enas om ett par gemensamma mötesregler.

Framgångsfaktor 3: Mötesmetoder
Det är en utmaning att skapa interaktivitet i ett virtuellt möte – men det går! Vi går igenom ett antal tekniker och verktyg som fungerar.

Vilka möten fungerar bäst virtuellt?
Inte alla möten är lämpliga att genomföra virtuellt – vi går igenom ett par möten som är särskilt lämpliga

Mötesklimat
Hur fortsätter vi arbetet med att skapa bättre virtuella möten?

Frågestund
För de som så önskas har vi en frågestund i slutet där deltagarna kan ställa frågor de inte fått svar på.

Svenska möten i samarbete med Ordrum
Leds av Erik Mattsson och Fredrik Mattsson

Fredrik 3049
Möteskokboken
Erik Mattson