Tips & Råd

Förvandla mötet till en källa att ösa energi, kraft och inspiration ur

Här hittar du värdefulla verktyg och tips för att era möten ska bidra till att ni når ditt företags mål och visioner.

Möteskolan

Vi på Svenska Möten tror på mötets kraft. Vi är övertygade om att framgång sker när erfarenheter och kunskap möts. Att bra möten får människor och företag att blomma ut. Ta del av vår Mötesskola så hjälper vi dig till en bättre möteskultur på ditt företag.

Guider & Checklistor

Planeringsguide

15 tips för en lyckad konferens

Checklista inför din förfrågan

Mötesnavigatorn

Guide till hybridmöten

Upphandlingsguiden

En steg för steg-guide som innehåller det som är viktigt att tänka på för en lyckad upphandling av konferenstjänster

Tips för effektivare möten

Sex gyllene mötesregler

 • Planera mötet i god tid
 • Formulera: Varför har vi mötet? Vad är målet?
 • Blanda lättsamma och tyngre punkter på agendan
 • Lägg in ordentligt med tid för rörelse – från bensträckare till regelrätt träning
 • Ge utrymme till diskussioner, bjud in även de tystlåtna att prata
 • Avsätt tid till avslutningen. Summera beslut och gör en utvärderingsrunda. Vad kan bil bättre nästa gång?

Möblera så att alla hör

 • Sitt vid u-bord om ni är upp till 12 personer
 • Annars i grupper om 4-6 personer
 • Placera ståbord längst bak så att deltagarna kan sträcka på benen

Engagera från början

 • Gå först igenom agenda och mål med mötet
 • Låt gärna deltagarna fråga och reflektera en kort stund kring innehållet
 • Involvera deltagarna direkt med diskussioner två och två
 • Är deltagarna nya för varandra kan en icebreaker vara på plats!

Icebreakers & energizers

 • Få alla att känna sig bekväma, starta med en isbrytare, t ex:
 • Dela in deltagarna i 2-3 personer och be var och en berätta två sanningar och en lögn. Vilken är lögnen?
 • Öka energin mellan varven, öppna fönster och låt deltagarna sträcka på benen
 • Digitalt möte? Be deltagarna gå och hämta en sak de kan berätta ett minne kring. (Känns lite pandemisk..)

Glöm inte musiken

 • Sätt gärna igång stämningen med musik när deltagarna kommer in i rummet, upptempo eller soft utifrån agenda
 • Avsluta också med toner – det färgar sinnet och kan förstärka resultatet av mötet!

Den viktigaste avslutningen

 • Lämna ordentligt med tid till avslutningen
 • Alla är trötta – så se till att deltagarna fått luft och lite energipåfyllning innan
 • Summera dagen/dagarna och de beslut som tagits
 • Gör en utvärderingsrunda och låt folk få lufta tankar och idéer
 • Om ni är många lämna en länk – där deltagarna fyller i sina åsikter
 • Och glöm inte att fråga ”Vad kan bli bättre nästa gång?”

Boka hållbara konferenser

Checklista inför att
boka en konferens

Checklista när du har
bokat en konferens

Så lyckas du med kickoffen

Vi ger dig våra bästa tips för hur du planerar en framgångsrik kickoff

Håll dig uppdaterad

Säkerställ att du inte missar några intressanta nyheter, spaningar eller kunskap. Prenumerera på vårt nyhetsbrev!