Möteskultur

Frigör tid, öka måluppfyllelsen och skapa en god arbetsmiljö

Ett av det viktigaste steget mot att skapa en hållbar och medveten möteskultur är att utbilda chefer och mötesledare i hur man leder och planerar bra och effektiva möten. Ta del av våra olika utbildningar där vi blandar fakta, inspiration, kunskap och verktyg som leder organisationen till bättre möten.

Hållbar möteskultur

Få ut maximal kraft av era möten. Möten där alla medarbetare känner lust, mening och delaktighet oavsett om det är ett digitalt eller fysiskt möte.

Inspirationsföreläsning – Så skapar du meningsfulla möten

  • Gemensam plattform för vad en bra möteskultur är och består av.
  • Vilka tidsvinster finna att göra kring möten och hur ni kan mäta effekten.
  • Metoder och tips för att få optimal effekt av fysiska-digitala-hybrida möte.
  • Konkret verktyg samt inspiration kring hur ni skapar gemensam förväntan kring era möten samt hur ni kan få era möten att bli starka kulturbärare.
  • Framgångsfaktor för effektiva möten.

Mötespolicy och möteskultur

En helhetslösning där ni får hjälp att ta fram en mötespolicy och skapa en hållbar möteskultur.

Mötesskolan

Vi på Svenska Möten tror på mötets kraft. Vi är övertygade om att framgång sker när erfarenheter och kunskap möts. Att bra möten får människor och företag att blomma ut. Ta del av vår Mötesskola så hjälper vi dig till en bättre möteskultur på ditt företag.

15 tips för att skapa en lyckad konferens

Genom att tänka efter före – och noga – ordnar du en lyckad konferens. En konferens som både ger givande möten och tid att umgås. Kort sagt: en kombination av nytta och nöje! Här har vi samlat 15 tips på vägen.