Svenska Möten - boka med oss

Vill du ha hjälp med din bokning?

Skicka förfrågan

Utveckla ditt möte!

Vi har skapat mötesmodeller för att hjälpa dig!

Fokusera på dina möten, och allt blir enklare och bättre.

Har du tänkt på vilken skillnad ett riktigt bra möte eller konferens kan innebära för ett företag eller en organisation. Ett möte ger alltid en möjlighet att lyfta blicken, lösa ett problem eller få deltagarna att engagera sig i företagets vidareutveckling. Bra möten innebär nästan alltid bättre lönsamhet och utveckling. Vi har fem olika modeller som kan hjälpa dig på vägen till framgångsrika, effektiva och kreativa möten. En effektiva mötesmodell är lika viktigt som möteslokal, mat och aktiviteter.
  

Svenska Möten har tagit fram flera mötesmodeller som du kan ta hjälp av.

Vissa modeller är enkla så du kan själv genomföra dem, andra kräver mer förarbete och erfarenhet de hjälper vi dig gärna med. 

Att möten är viktigt, det vet vi

Bra frågor att ställa sig är:
 • Vilka möten behöver vi ha i vår organisation för att uppnå våra kort- och långsiktigt uppsatta mål och strategier?
 • När är det viktigt att vi kommer ifrån vår arbetsplats för att skapa arbetsro och finna inspiration?
 • Vilka möten ska få vara långa och vilka kan hållas korta?
 • På vilka möten är det extra viktigt att beslut och drivkraft kommer inifrån organisationen och hur uppnår vi detta?
 • Hur kan vi enkelt mäta kvaliteten på våra möten?
Motesmodeller


Mötets tre "heliga" faser

Förberedelser - Genomförande – Uppföljning
 • Kalla bara de som är berörda.
 • Ett bra möte är väl förberett, gör upp en bra dagordning eller mötesordning.
 • Bestäm hur lång tid olika frågor ska få ta.

Förberedelser - Genomförande – Uppföljning
 • Anteckna besluten och utse en person som gör det.
 • Höj effektiviteten i mötet genom att avbryta om någon inte är förberedd.
 • Aktivera deltagarna och tillåt lite lek. Detta skapar inspiration som leder till kreativitet och bättre möten.
 • Det finns alltid någon som pratar hela tiden och andra som sitter tysta. Sammanfatta vem som ska göra vad och när. Definiera alltid det personliga ansvaret.
 • Sätt ut tid för nästa möte.
Förberedelser - Genomförande – Uppföljning
 • Med små medel kan du markera att du bryr dig om att era möten leder någon vart.
 • Sätt upp ett datum för uppföljning, den kan vara informell, men se till att resultatet görs känt för de andra som var med på mötet.
 • Börja nästa möte med att rapportera om vad förra mötets beslut eller aktivitet resulterade i, det visar att era möten är meningsfulla.